Kontakt

Controller Institut s.r.o.

Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

  

tel: +420 224 314 410
e-mail: info@controlling.cz

IČO: 62912348 (justice)
DIČ: CZ62912348

Projektová manažerka

Marcela Drašnarová
mobil: +420 733 757 600
email: marcela.drasnarova@controlling.cz

Přihlášky a fakturace
Miroslava Balwarová
tel: +420 224 314 410
email: miroslava.balwarova@controlling.cz

 

 

Napište nám